“Malaking bagay po talaga ang mga solar lalo na sa amin kasi kapag pumupunta po kami sa laot, o kapag kumain kami at naglayag sa bangka, maliwanag na.”